Телгожаевой К.С.

Орыс жјне ќазаќ тілі кафедрасыныѕ ассистенті Телгожаева К.С. жїмыстары
Работы ассистента кафедры русского и казахского языков Телгожаевой К.С.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу ќїралы
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
1 Казахский язык
  №2 семестрлік жўмыстыорындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  
  3 семестрлік жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  
  Ќазаќ тілі-2 .№3 семестрлік жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар.  
  Јдістемелік нўсќаулыќтар  
  Дидактикалық материалдар мен әдістемелік нұсқаулықтар  
  №4, №5, №6 семестрлік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар  

Электронная библиотека АЭИСНазад