Учебно-методические материалы по дисциплине: Электромагнитные и электромеханические переходные процессы

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын
студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1 Тохтибакиев К.К.
Сажин В.Н.

для студентов специальности 050718 – Электроэнергетика заочной формы обучения

Программа, методические указания и контрольные задания

;для студентов очной формы обучения специальности 050718 – Электроэнергетика

Методические указания и задания к выполнению расчетно-графических работ
2 Тохтибакиев К.К.
Лавронов К.Н

для студентов всех форм обучения специальности 050718 – Электроэнергетика

Методические указания к выполнению лабораторных работ
3 Сажин В.Н.
Тохтибакиев К.К.
Дуйсенова Ш.Т.

050718- Электр энергетикасы мамандығы бойынша барлық оқу түрінің студенттері үшін

Есептеу-графикалық жұмыстар мен тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

5В071800 Электр энергетика пәні бойынша оқитын студенттерге арналған

Дәрістер жинағы
4 Сажин В.Н.
Тохтибакиев К.К.

для студентов специальности 5В0718 – Электроэнергетика

Методические указания и задания к выполнению расчетно-графических работ

для специальности 5В0718 – Электроэнергетика

Конспект лекций
5 Тохтибакиев К.К.
Дуйсенова Ш.Т.

5В0718 Электр энергетикасы мамандығы бойынша барлық оқу түрінің студенттері үшін

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
6 Тохтибакиев К.К.
Дуйсенова Ш.Т.

5В0718 Электр энергетикасы мамандығы бойынша барлық оқу түрінің студенттері үшін

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
7 Соколов С. Е.
Абдурахманов А.А.
Тананова А.Д.

для студентов специальности 5В0701800 - Электроэнергетика

Методические указания и задания к расчетно-графическим работам №2 и №3
8 Тохтибакиев К.К.
Абдурахманов А.А.
Тананова А.Д.

для студентов специальности 5В0701800 – Электроэнергетика

Методические указания и задания к выполнению лабораторных работ №1 и №2
9 Абдурахманов А.А.
Матаев У.М.

для студентов специальности 5В071800 – Электроэнергетика.

Конспект лекций
10 Абдурахманов А.А.
Сагындыкова Ж.Б.
Тасыбаева Ж.Н.

5В071800 - Электр энергетикасы мамандығы бойынша барлық оқу түрінің студенттері үшін

№1 және №2. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

5В071800 – Электр энергетикасы және 5В081200-Ауыл шаруашылығын энегиямен қамтамасыз ету мамандықтарының студенттері үшін

№1 және №2. Есептеу-сызба жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар мен тапсырмалар

Электорнная библиотека АИЭСНазад