Численные методы

Учебно-методические материалы по дисциплине: Численные методы

  Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жұмыс аты
Наименование работы

1 Зияханов М.У.

для студентов всех форм обучения специальности 5B060200 -Информатика

Методические указания к выполнению лабораторных работ

для студентов всех форм обучения специальности 5B060200 -Информатика

Учебное пособие

«Информатика» бағыты бойынша білім алатын жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

Оқу құралы

«Информатика» бағыты бойынша білім алатын жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

Зертханалыќ жўмыстарєа јдістемелік нўсќаулыќтар
2 Ибраев М.С.
Тойбаев С.Н.

для студентов всех форм обучения специальности 5B060200 -Информатика

Учебное пособие

Электорнная библиотека АИЭСНазад