Учебно-методические материалы по дисциплине: Теория телеграфики и сети связи

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1

К.Х. Тұманбаева

 Телетрафик теориясы және байланыс желілері. 050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттері үшін

Есептеу – сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау

для студентов очной формы обучения специальности 050719 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Методические указания к выполнению расчетно - графических работ

для студентов всех форм обучения специальности 050719 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Конспект лекций

050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы

 для студентов специальности 050719 – Радиотехника, электроника и телекоммуникация

Методические указания к выполнению лабораторных работ

050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттері үшін

Зертханалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

2

Г.П. Данилина.

для студентов всех форм обучения специальности 050719 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Конспект лекций Часть 2. Сети связи

3

Г.П. Данилина.
А.Ш. Жапанова

для студентов всех форм обучения специальности 050719 – Радиотехника,
электроника и телекоммуникации

(Часть 2. «Сети связи»). Методические указания сети связи к выполнению курсовой работы

  050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының барлық оқу түрінің студенттері үшін

Курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

4

Г.П. Данилина

 для студентов всех форм
обучения специальности 050719 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Методические указания к лабораторным работам

Электорнная библиотека АИЭСНазад