Учебно-методические материалы по дисциплине: Электроника

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жұмыс аты 
Наименование работы

1 Жолшараева Т.М.
Рахимжанова З.М.

050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамту, 050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация және 050702 – Автоматтандыру және басқару мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған

Оқу құралы
2 Жолшараева Т.М.

для студентов, обучающихся по специальности B50702 – Автоматизация и управление, и может быть использовано студентами специальностей 5B0719 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации,
5B0704 – Вычислительная техника и программное обеспечение

Учебное пособие

для студентов всех форм обучения специальности 5В070200 – Автоматизация и управление.

Методические указания к выполнению лабораторных работ
3 Шайхин Б.М.
Дегембаева Ұ.Қ.

«Электроника» курсын оқып жүрген студенттерге арналған.

Оку құралы
4 Жолшараева Т.М.
Дегембаева Ұ.Қ.

для студентов всех форм обучения специальности 5В070200 – Автоматизация и управление

Методические указания к выполнению лабораторных работ

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша барлық оқу түрінің студенттері үшін

Зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша барлық оқу түрінің студенттері үшін

Зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау
5 Жолшараева Т.М.
Бакирова Н.С.

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттері үшін

Есептеу-графикалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар
6 Абдрешова С.Б.
Абдрешова Г.Н.

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы студенттері үшін

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

для студентов специальности 5B071800 – Электроэнергетика

Методические указания по выполнению лабораторных работ

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы студенттері үшін

Есептеу-сызбалық жұмыстарды орындау ға арнал ған әдістемелік нұсқаулықтар

для студентов специальности 5B071800 – Электроэнергетика

Методические указания и задания по выполнению расчетно-графических работ
7 Жұмагазин Б.А.
Нусибалиева А.Б.

5B070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттерiне арналған

Зертханалық жұмыстарды орындау үшін әдiстемелiк нұсқаулықта

Электорнная библиотека АИЭСНазад