Учебно-методические материалы по дисциплине: Информатика, Turbo Pascal 

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Сүйебаева Л.Б.,
Ешпанова М.Д.,
Сябина Н.В.
барлық мамандықтың студенттері үшін Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. 3 бөлім
Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. 4 бөлім
2 Мастекбаева Г.А.
Сябина Н.В.
для студентов всех специальностей Информатика. Язык Turbo Pascal. Часть 4. Методические указания к выполнению лабораторных работ
для студентов всех специальностей Информатика. Язык Turbo Pascal. Часть 3. Методические указания к выполнению лабораторных работ

Электорнная библиотека АИЭСНазад