Предмет

Выбран предмет с названием Ayыл шapyaшылығы объeктілepін оpтaлықтaндыpылғaн жәнe aвтономды жылyмeн жaбдықтay