Арыстангалиева Д.М.

Орыс жјне ќазаќ тілі кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Арыстангалиева Д.М. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры русского и казахского языков Арыстангалиева Д.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу ќїралдары
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно- методические
материалы
Учебные пособия
1 Казахский язык   Семестрлік ґздік жўмыстар1-нўсќа  
  Ќазаќ тілі  
  Семестрлік ґздік жўмыстар 2- нўсќа  
  ЌАЗАЌ ТІЛІ-2 пјні. Ґздік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  
  Ќазаќ тілі 1.№3 семестрлік жўмыстарєа арналєан јдістемелік кґрсеткіш  
  Ќазаќ тілі 1.№2 семестрлік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік кґрсеткіш.  
  Оќу баєдарламасына сјйкес дидактикалыќ материалдар  
  Ќазаќ тілі-1 Практикалыќ сабаќтарєа арналєан јдістемелік нўсќау.  
  № 2, 3 семестрлік ґздік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен ґздік тапсырмалар топтамасы 1- бґлім  
  № 2, 3 семестрлік ґздік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен ґздік тапсырмалар топтамасы 2- бґлім  
  Јдістемелік нўсќаулыќтар  
  Дидактикалық материалдар мен әдістемелік нұсқаулық  
  Семестрлік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау  

Электронная библиотека АЭИСНазад