Жараспаева С.М.

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Жараспаева С.М. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры социальных дисциплин Жараспаевой С.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу
ќїралдары
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебные
пособия
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Основы экономической теории Конспект лекций   Семестрлік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  
    Методические указания к семестровых работ  
    Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
    Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
    Семинар сабаќтарынаарналєан јдістемелік нўсќаулар  

Электронная библиотека АЭИСНазад