Калыкпаева Р.С.

Физика кафедрасыныѕ ассистенті Калыкпаева Р.С. жўмыстары
Работы ассистента кафедры физики Калыкпаевой Р.С.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу кґмекші
ќїралдар
Тест
сїраќтары
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
Тестовые
вопросы
1 Физика Конспект лекций Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар    
Конспект лекций Физика 1. Задания к расчетно-графическим работам и методические указания по их выполнению    
Конспект лекций Eсептеу-сызбалыќ жўмыстарды орындауєа јдістемелік нўсќаулар    

2

Колебание   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар    

3

Физика 1 Физика1. Дјрістер жинаєы Есептеу-графикалыќ жўмыс тапсырмалары жјне оларды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау    
Физика1. Дјрістер жинаєы      

4

Физика 2 Физика 2.Дјрістер жинаєы Физика 2. Есептеу – сызбалыќ жўмыс тапсырмалары жјне оларды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау    
  Физика 2. Методические указания к расчетно-графическим работам    
5 Физические основы микроэлектроники.   Методические указания по выполнению расчётно-графических работ    
  Eсептеу – сызба жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад