Койлышов Ї.Ќ

Жоєарєы математка кафедрасыныѕ доценті Койлышов Ї.Ќ жїмыстары
Работы доцента кафедры высшей математики Ќойлышова Ї.Ќ

  Пјндер Оќў ќўралдары Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
  Дисциплина Учебное
пособие
Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
1 Высшая математика    

Кездейсоќ процестер. Јдістемелік нўсќаулар

2 Специальный раздел математики   Дәрістер жинаєы

Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар мен тапсырмалар

   

Методические указания и задания к выполнению расчетно-графических работ

Электронная библиотека АЭИСНазад