Нурова А.И.

Электротехниканыѕ теориялыќ негіздері кафедрасыныѕ ассистенті Нурова А.И. жїмыстары
Работы ассистента кафедры теоретических основ электротехники Нуровой А.И.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Теоретические основы электротехники 3   № 1-5 есептеу-графикалыќ жўмыстарєа јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  
2 Электротехника   № 1 – 3 есептік-сызбалы жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  
3 Теория линейных электрических цепей   № 1 - 3 есептеу-сызба жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  
4 Теория электрических цепей 2   Методические указания и задания к РГР №1-3  
  № 1-3 есептік - сызбалы жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  

Электронная библиотека АЭИСНазад