Учебно-методические материалы по дисциплине: Технология беспроводной сети

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1

Сакажанова Э.К.
Барелко О. Н.

050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандықтарының студенттері үшін

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

2

Коньшин С.В
Клочковская Л.П
Зікірбаева Ж.Н

5В071900 – Радиотехника, электроника жјне
телекоммуникация мамандыќтары бойынша оќитын барлыќ оќу тїріндегі студенттерге арналєан

Оќу ќўралы

3

Коньшин С.В
Демидова Г.Д.
Киргизбаева А.У.
Закижан З.З.

5В071900 – Радиотехника, электроника жјне телекоммуникациялар мамандыєыныѕ студенттері їшін

Дјрістер жинаєы

4

Агатаева Б.Б.
Сарженко Л.И.
Зайцев Е.О.

5В071900 – Радиотехника, электроника жјне телекоммуникациялар мамандыєыныѕ студенттеріне арналєан

Есептік-сызба жўмыстарєа јдістемелік нўсќаулар

5

Киргизбаева А.У.
Демидова Г.Д.
Коньшин С.В.

. 5В070300 – Аќпараттыќ жїйелер мамандыєыныѕ студенттері їшін

Есептік-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар

Электорнная библиотека АИЭСНазад