Учебно-методические материалы по дисциплине: Введение в анализ

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жұмыс аты 
Наименование работы

1 Толеуова Б.Ж.,
Кушербаева У.Р.

для студентов специальности 5В060200 – Информатика всех форм обучения.

Методические указания к расчетно-графическим работам 3-часть

5В060200 – Информатика мамандығының барлық оқу түрінің студенттері үшін

Есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 3-бөлім

Электорнная библиотека АИЭСНазад