Учебно-методические материалы

Учебно-методические материалы по дисциплине: Дифференциальное уравнение

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по
 специальностям

Жұмыс аты
Наименование работы

1 Мустахишев К. М.
Атабай Б.Ж.

  для студентов специальности 5В060200 – Информатика.

Конспект лекций

 5В060200 – Информатика
мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін

Дәрістер жинағы
2 Астраханцева Л.Н.
Тґлеуова Б.Ж.

5В060200 – Информатика мамандыєыныѕ студенттері їшін

Есептеу – сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар

для студентов специальности 5В060200 – Информатика

Методические указания и задания по выполнению расчетно-графических работ

Электорнная библиотека АИЭСНазад