Учебно-методические материалы по дисциплине: Основа теплотехники

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1

Темирбаев Д.Ж.

5В0702 – Автоматтандыру және басқару мамандық студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы

;5В070200 – Авто-маттандыру
және басқару мамандықтарының барлық оқу түрінің студенттері үшін з

Зерттеу (зертханалық) жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

5В070200 – Авто-маттандыру
және басқару мамандықтарының барлық оқу түрінің студенттері үшін

Есепті-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістеме-лік нұсқау

5В070200 – Авто-маттандыру және басқару мамандықтарының студенттері үшін

Есептік-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Жылутехника негіздері пәні бойынша 5В070200- мамандығының студенттері үшін

Курстық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар.

2

Туманов М.Е.

5В070200 – Автоматизация и управление

Методические указания по выполнению расчетно-графических работ студентов специальности

3

Туманов М.Е.
Бахтияр Б.Т.

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттері үшін

Есептік-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар

Электорнная библиотека АИЭСНазад