Даулетбекова А.Д.

Орыс жјне ќазаќ тілі кафедрасыныѕ оќытушысы Даулетбекова А.Д. жїмыстары
Работы преподавателя кафедры русского и казахского языков Даулетбековой А.Д.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу ќїралы
  Дисциплина Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
 материалы
Учебные
пособия
1 Казахский язык
  ЌАЗАЌ ТІЛІ-1 пјні семестрлік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  
  Ќазаќ тілі 1.Практикалыќ сабаќтарєа арналєан јдістемелік нўсќау.  
  Ќазаќ тілі 1. Јдістемелік нўсќаулар мен ґзіндік тапсырмалар топтамасы.  

Электронная библиотека АЭИСНазад