Учебно-методические материалы по дисциплине: Алгебра

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жұмыс аты 
Наименование работы

1 Т.Каирбеков
Л.Н.Астраханцева,
М.Ж.Байсалова.

 для студентов очной формы обучения специальности 5В060200 – Информатика. -Алматы

Методические указания и задания к выполнению расчетно-графической работы

5В060200 –
Информатика мамандығы бойынша оқитын
барлық бөлім стуенттері үшін

Есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 1- бөлім -
2 Т.Каирбеков
Б.Ж.Толеуова

для студентов всех форм обучения специальности 5В060200 – Информатика.

2-часть. Методические указания к выполнению расчетно-графических работ
3 Т.Каирбеков
Б.Ж.Толеуова

5В060200 – Информатика мамандығының барлық оқу түрінің студенттері үшін есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған

Әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 2-бөлім
4 Т.Каирбеков
Ж.С. Абдулланова,
Б.Ж.Толеуова

5В060200-«Информатика» мамандығының студенттері үшін

Есептеу-графикалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 3-бөлім

для студентов специальности 5В060200-«Информатика»

Методические указания и задания к расчетно-графическим работам. Часть 3.

Электорнная библиотека АИЭСНазад