Учебно-методические материалы по дисциплине: Программно-технические комплексы управления

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1 Шевяков Ю.В.
Байматаева Ш.М.
050702 – Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттері
үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
TRACE MODE интеграцияланған SCADA-жүйесін қолданып технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйелерін (ТПАБЖ) жобалау.
5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттері үшін Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
2 Копесбаева А.А. для студентов всех форм обучения специальностей 050702 – Автоматизация и управление Методические указания к выполнению лабораторных работ
 для студентов всех форм обучения специальностей 5В0702 – Автоматизация и управление Методические указания к курсовой работе
3 Копесбаева А.А.
Бигельдиева Г.Ж.
 050702 –Автоматтандыру және басқару мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған Курстық жұмысқаметодикалық нұсқау
4 Копесбаева А.А. 5B070200 –Автоматтандыру және басқару мамандығының барлық оқу түрлерінің
студенттеріне арналған
Зертхана жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар
5В070200 –Автоматтандыру
және басқару мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған
Дәрістер жиынтығы.
для студентов всех форм обучения специальностей 5В070200 – Автоматизация и управление Конспект лекций
5 Ауэзова А.М. для студентов специальности 5В070200 - Автоматизация и управление Методические указания к выполнению лабораторных работ

Электорнная библиотека АИЭСНазад