Толеубаева К.Т.

Орыс жјне ќазаќ тілі кафедрасыныѕ оќытушысы Толеубаева К.Т. жїмыстары
Работы преподавателя кафедры русского и казахского языков Толеубаевой К.Т.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу ќїралы
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
1 Казахский язык
  ЌАЗАЌ ТІЛІ-1 пјні семестрлік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  
  ЌАЗАЌ ТІЛІ–1 пјні. Семестрлік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  
  Ќазаќ тілі 1. №3 семестрлік жўмыстарєа арналєан јдістемелік кґрсеткіш  
  Ќазаќ тілі 1.№2 семестрлік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік кґрсеткіш.  
  Оќу баєдарламасына сјйкес дидактикалыќ материалдар  
  Ќазаќ тілі 1. Практикалыќ сабаќтарєа арналєан јдістемелік нўсќау  
  Ќазаќ тілі-1 Јдістемелік нўсќаулар мен ґздік тапсырмалар топтамасы  
  Ќазаќ тілі-1 № 2, 3 семестрлік ґздік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен ґздік тапсырмалар топтамасы. 1-бґлім  
  Ќазаќ тілі-1 № 2, 3 семестрлік ґздік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен ґздік тапсырмалар топтамасы. 2-бґлім  
  Јдістемелік нўсќаулыќтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад