Учебно - методические материалы  по дисциплине: Электромеханика и электротехническое оборудование

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 М.А. Мустафин.

для студентов заочного обучения специальности 050718 – Электроэнергетика

Программа, методические указания и контрольные задания

2 К.К. Жумагулов
Р.М. Шидерова.

  для студентов всех форм обучения специальности 050718 – Электроэнергетика

Конспект лекций
3 М.А. Мустафин.
Н.К. Алмуратова.

5В0718 – Электр энергетикасы мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы.
4 М.А. Мустафин.
Р.М. Шидерова.
С.Б. Алексеев
Н.К. Алмуратова.

 для студентов всех форм обучения специальности 5В071800 – «Электроэнергетика»

Методические указания к расчетно-графической работе.

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған

Есептеу – графикалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Электронная библиотека АИЭСНазад