Дауменов Т.Д.

Физика кафедрасыныѕ профессоры Дауменов Т.Д. жїмыстары
Работы профессора кафедры физики Дауменова Т.Д.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу кґмекші
ќїралдар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
1 Физика
Физика 1. Конспект лекций Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар.   Оќу ќўралы.
Конспект лекций Методические указания к выполнению
лабораторных работ
 
Конспект лекций Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
Дјрістер жинаєы Методические указания к выполнению лабораторных работ.  
Конспект лекций Методические указания к выполнению лабораторных работ с использованием компьютера  
Конспект лекций Физика 1. Методические указания и контрольные задания  
Конспект лекций Физика 1.Јдістемелік нўсќаулар мен баќылау тапсырмалары  
  Методические указания и контрольные задания  
  Методические указания к расчетно-графическим работам  
  Есептеу-сызба жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  
2 Физика 2 Конспект лекций Физика 2. Методические указания к расчетно-графическим работам  
  Физика 2 Есептеу-сызба жўмыстарына јдістемелік нўсќаулар мен баќылау тапсырмалары  
  Физика 2 Методические указания к расчетно-графическим работам  

Электронная библиотека АЭИСНазад