Конуспаева А.Т.

Компьютерлік технологиялар кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Конуспаева А.Т. жїмыстары
Работы старшего преподавателя кафедры компьютерных технологий Конуспаевой А.Т.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
 1 Основы программирования на языке Ассемблера   Методические указания к выполнению лабораторных работ  
2 Программа производственной практики   Методическое указание для 3, 4 курсов спец-ти 5В070400 – ВТи ПО  
  Методическое указание для 3, 4 курсов спец-ти 5В070300 –ИС  
  Ґндірістік машыќтану баєдарламасы. Јдістемелік нўсќау  
3 Визуальное программирование   Методические указания к выполнению лабораторных работ.(часть 1).  
  Методические указания к выполнению лабораторных работ. (часть 2).  
  Методические указания к выполнению лабораторных работ  
4 Ассемблер Дјрістер конспектісі.   Методические указания к курсовой работе
5 Интерфейсы компьютерных систем Конспект лекций Методические указания к выполнению лабораторных работ Методические указания к выполнению курсовых работ
Дјрістер жинаєы Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар (1-бґлім). Ќурстыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
6 Системное программирование Конспект лекций Методические указания к выполнению лабораторных работ Методические указания к выполнению курсовой работы
Дјрістер жинаєы Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар (1-бґлім). Ќурстыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
7 Основы компьютерного моделирования Конспект лекций Методические указания к выполнению лабораторных работ  
  Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јістемелік нўсќау  
8 Инструментальные средства разработки программ Дјрістер конспектісі Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар Ќурстыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
9 Проектирование и разработка пользовательских интерфейсов Конспект лекций Методические указания по выполнению расчетно-графических работ  
Конспект лекций Методические указания по выполнению расчетно-графических работ  
Дәрістер жинаєы Методические указания к лабораторным работам  
  Зертханалық жўмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсќаулықтар  
  Есептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар  
10 Производственная практика   Методические указания для студентов 2 курса специальности 5В070400  
  Методические указания для студентов 3 курса специальности 5В070400  
  Методические указания для студентов 4 курса специальности 5В070400  

Электронная библиотека АЭИСНазад