Учебно-методические материалы по дисциплине: Математический анализ

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1 Масанова А.Ж.

050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, 050703–Ақпараттық жүйелер мамандықтары бойынша оқитын барлық бөлім студенттері үшін.

Есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға
арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 3 бөлім
2 Ким Р.Е.
Масанова А.Ж.

для студентов всех форм обучения специальностей 050704 – Вычислительная техника и программное обеспечение и 050703 – Информационные системы. Часть 3.

Методические указания и задания к выполнению расчетно-графической работы
3 Астраханцева Л.Н.
Байсалова М.Ж.

для студентов всех форм обучения специальности 050704 – Вычислительная техника и программное обеспечение.

Методические указания и задания к выполнению расчетно-графической работы. Часть 1

050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша оқитын барлық бөлім студенттері үшін

Есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар 1- бөлім

Бағдарламада өндірістік машықтанудың нұсқауы
050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету,050703- Ақпараттық жүйелер мамандықтары бойынша оқитын барлық бөлім студенттері үшін

Есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар 2- бөлім
(для студентов всех форм обучения специальности 050704 – Вычислительная техника и программное обеспечение, 050703 – Информационные системы) Методические указания и задания к выполнению расчетно-графических работ. Часть 2
4 Ералиев С.Е.

бұл оқулықты есептер жинағы ретінде күндізгі әрі сырттан оқитын жоғары оқу орындарының студенттері пайдалана алады

Оқу құралы
5 Ким Р.Е.

для студентов всех форм обучения специальностей 5В0704 – Вычислительная техника и программное обеспечение и 5В0703 – Информационные системы

Конспект лекций
6 Каирбеков Т.
Кноль О.А.

обучения специальностей 5В070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение , 5В070300 - Информационные системы

Методические указания и тестовые задания
для подготовки к экзамену для студентов очной формы
7 Ким Р.Е.

для студентов всех форм обучения специальности 5В060200 – Информатика. Часть 2.

Методические указания и задания к выполнению расчетно-графической работы
8 Ким Р.Е.
Төлеуова Б.Ж.

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамту, 5В070300 – Ақпараттық жүйелер мамандықтарының барлық оқу түрінің студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы
9 Ким Р.Е.

для студентов всех форм обучения специальности 5В06020- Информатика. Часть 1

Методические указания и задания к выполнению расчетно-графической работы

для студентов всех форм обучения специальностей 5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение и 5В070300 – Информационные системы

Учебное пособие
10 Ким Р.Е.
Мұстахишев К.М.

Оқудың барлық түрлері бойынша 5В060200 – Информатика мамандығында оқитын студенттер үшін

Есептеу-графикалық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 1-бөлім.
11 Мұстахишев К.М.
Ким Р.Е.

5В060200 – «Информатика» мамандығы бойынша оқитын барлық бөлімдер студенттері үшін

Есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 1-бөлім.
12 Қайырбеков Т.К.
Көшербаева Ұ.

5В070400-«Есептеу техникасы мен программалық қамтамасыз ету», 5В070300-«Информациялық жүйелер» , 5В100200-«Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері»-мамандықтары үшін

Емтиханға дайындалуға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тест тапсырмалары
13 Дулэпо В.М.

для студентов всех форм обучения специальности 5В060200 – «Информатика». Часть 1.

Методические указания и задания к расчетно-графической работе
14 Атабай Б.Ж.

5В060200 – «Информатика» мамандығы бойынша оқитын барлық бөлімдер студенттері үшін

Есептеу-графикалық жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар
15 Дуйсек А.К.
Абдулланова Ж.С.

для специальности 5В060200

Методические указания к расчетно-графическим работам

для специальности 5В060200

Есептеу-сызба жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар

для специальности 5В060200

Есептеу-сызба жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар

для специальности 5В060200

Методические указания к расчетно-графическим работам

Электорнная библиотека АИЭСНазад